Leermateriaal --- Gr 4-7 --- Learning material

 

 

PRYSLYS / PRICE LIST

 

 

Think Online versprei 'n groot hoeveelheid leermateriaal wat aansluit by die Suid-Afrikaanse leerplan en opgestel is deur ervare opvoeders.

Skole of individue teken in en betaal 'n jaarlikse fooi, wat hul direkte toegang bied tot die materiaaltuis of in die klaskamer.

Inhoud kan gebruik en verander word soos benodig.

U sal 'n gebruikersnaam en wagwoord met instruksies ontvang.

 


Think Online distributes a large amount of learning material designed by experienced teachers and complimenting the South African Curriculum.

Schools or individuals subscribe and pay a yearly fee, giving them direct access to the material in the classroom or at home.

Content can be used and adapted as necessary.

You will receive a username and password with instructions.

 

 


 

 

BESTELVORM / ORDER FORM:2014

Individuele lisensie

Individual license

up to 40 kopieŽ per jaar

tot 40 copies per year

Skoollisensie

School license

for use for more than one class in a school

CurriculumPlus

Verskeidenheid leermateriaal wat afgelaai kan word.Dit sluit in lesplanne, werkvelle, oefeninge, beplanning, toetse, speletjies, ens. in teen 'n jaarlikse fooi van R600. Nuwe materiaal word weekliks bygevoeg.

 

CurriculumPlus

Variety of learning material that can be downloaded.This includes lesson plans, worksheets, exercises, planning, tests, games, etc. at a yearly fee of R600.New material is added weekly.

 

R600

R1200

Click here for an order form in MSWord-format.

Kliek asseblief hier vir 'n bestelvorm in MSWord-formaat.

Please click here for an order form in pdf-format.

Kliek asseblief hier vir 'n bestelvorm in pdf-formaat.

 

E-pos asb. u bestelvorm en inbetalingstrokie na thinkonline13@gmail.com of faks na 086 766 2558
Please fax order form and deposit slip to 086 766 2558 or e-mail to thinkonline13@gmail.com

 

 

 

 

Information / Navrae:†† www.thinkonline.co.za††† E-mail: thinkonline13@gmail.com††† Faks/Fax:086 766 2558

 

 

 

 

Oval: Bestel
Order

 

 

In samewerking met LeadSA

nooi ons alle leerders, ouers en onderwysers uit

Lead SA

In collaboration with LeadSA

we invite all learners, parents and teachers

om ons Hoofrekenprogram plus aanlynoefeninge gratis af te laai.

Dis ontwerp vir leerders in Gr 4-6 en almal wat nog hul nie tafels en kombinasies ken nie - leerders wat hierdie nie baie goed ken nie, sal niť die meer ingewikkelde somme kan baasraak nie en dus nie vorder in Wiskunde nie.

Kliek hier vir meer inligting en 'n skakel om die werkvelle af te laai.††††††††

to download our Mental Maths programme with online exercises for free.

Is is designed for Gr 4-6 learners or anyone who has not mastered tables and bonds - learners need to know these basic facts by heart or they will not be able to master the more difficult sums.

Click here for more info and a download link.

 

 MEER INLIGTING / MORE INFORMATION:

thinkonline13@gmail.com

Fax/Faks 086 766 2558

 

Last revised:
2017-04-11

Kernwoorde vir soekenjins:

Afrikaans vir AlmalAfrikaans spelling exercises online speloefeninge aanlyn African languages teach Afrikaans teacher Dutch English Afrikaans translation

Afrikaans worksheets Exciting Afrikaans tasks werkvelle taakkaarte Primary SchoolsPunktuasie Beeldspraak Vergelykings Intensiewe vorme Idiome Woordsoorte Selfstandige naamwoorde Werkwoorde Voorsetsels Telwoorde Voegwoorde Byvoeglike naamwoorde Bywoorde Lidwoorde Voornaamwoorde Meervoude Verkleinwoorde Afkortings en akronieme Leenwoorde Aanspreekvorme Sinonieme Antonieme Homonieme Homofone Direkte en indirekte Rede Skryftekens Enkelvoudige en samegestelde sinne Aktiewe en passiewe vorm Konsonante, vokale en lettergrepe Manlike en vroulike geslag Trappe van vergelyking Digkuns:Woordeskat†† Educational Laerskole skole opvoedkundig Afrikaans online games Afrikaanse wordsearches Afrikaanse TaalreŽls woordeskat spelling prosa poŽsie metataal horlosies timers Time timer bestel orderAfrikaans learning gamesVoorbeelde van Afrikaanse vraestelle Afrikaanse spelkompetisie spelolimpiade taalolimpiade vir die laerskool hersieningsoefeninge taallleer oefeninge

Afrikaans language exercises taaloefeninge Afrikaans Taal Leer Afrikaans aanlyn Learn Afrikaans online Afrikaanse blokkiesraaisels Afrikaans wordsearchesAfrikaans vir almal klaskamer onderrig vasvra blokkiesraaisels lettergrepe homonieme homofone dictionary Namibia NamibiŽ inheemse tale Afrika

Afrikaans tuisonderrig tuiswerk huiswerk hersiening vaslegging homeschooling taalolimpiade leenwoorde leestekens punktuasie Suid-Afrika Leer AfrikaansLearn AfrikaansAfrikaans Speltoetse Alfabetiese spellyste taalreŽls anagramme onderwysers opvoeders leerders leerlinge Afrikaans taalreŽls spelreŽls learner and teacher support materials

Graad 4 Vier Graad 5 Vyf Graad 6 Ses Afrikaans metataal Afrikaans IntermediÍre fase Leerarea Afrikaans Modules South Africa meervoude verkleinwoorde punktuasie Sinonieme Antonieme Idiome Woordsoorte Rededele Senior PrimÍr Hulp vir Onderwysers Opvoeders Leesbegrip Afrikaans language taakkaarte leerplanne konsepleerplanne CAP CAPS-dokumente CAPS documents Gratis tafeltoetse spoedtoetse tafelbladsye Free times tables sheets Xhosa learn isiXhosa second additional language tweede addisionele taal

Handskrif Writing korrekte skrif vir Suid-Afrikaanse skole drukskrif kursiewe skrif plakkaat correct handwriting for South African schools cursive print

 

 

 

 

 

http://etrader.kalahari.com/ecentral/images/kalahari_home.gif

Gr 4-5

obie

grace

tess

sing

moeilikheid

kiefgerief

karnaval

pippie1

kalle

Gr 6-7

paddaprins

spinnekopspeletjie

hemelbesem

flipom

perfek

thomasgeraamte

13spook

nog13spook

oorleef

Gr 8-9

thomas

fietse

quantum1

quantum2

quantum3

hunger1

hunger2

hunger3

flambards

 

Web Hosting

 

gridhost_banner